ارزشهای آماری — فلُّ سَفَه
يكشنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۱ | 
Sunday, 29 January 2023 | 
شماره: ۹۵
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی
درج: چهارشنبه، ۱۵ شهريور ۱۳۸۵ | ۳:۴۵ ق ظ
آخرين ويرايش: چهارشنبه، ۱۵ شهريور ۱۳۸۵ | ۳:۴۵ ق ظ
موضوع: زندگی

  • ارزشهای آماری

امشب در اثنای خوردن شام داشتم کانالهای تلويزيون را يکی يکی می‌زدم که رسيدم به خبر شبکه‌ی ۶. کمی درنگ کردم. ديدم تصوير رئيس محترم مجلس در پشت ميز رياست در حال پخش است و گوينده‌ی خبر از قول ايشان به وزير راه می‌گويد که «برای جاده‌های کشور فکری بکنند تا آمار تصادفات جاده‌ها کاهش يابد». از شنيدن «آمار تصادفات جاده‌ها کاهش يابد» بی‌اختيار خنده‌ام گرفت. گويا امروز تنها «نگرانيها» از بابت «آمار» است. «آمارها» می‌گويند که ما خوشبختيم يا بدبختيم. «آمارها» می‌گويند که ما سالم هستيم يا بيماريم. «آمارها» می‌گويند که «تورم» داريم يا نداريم. بنابراين، وزيران محترم بايد بکوشند که «آمارها» را بالا يا پايين ببرند. بد است که «آمار تصادفات و مرگ و مير» در جامعه‌ی ما بالا باشد. به حيثيت بين‌المللی ما لطمه می‌خورد. خب آيا اين نگرش به زندگی انسانی را می‌توان «سنتی» ناميد؟ اصلاً، از اين پوزيتيوست‌تر و غيرانسانی‌تر و غيرمعنوی‌تر ممکن است فکر کرد و حرف زد؟ چه خوب می‌گفت مارکس: «آدمها آن کسی و آن چيزی نيستند که خودشان می‌گويند هستند؟»آدرس دنبالک اين مطلب: http://www.fallosafah.org/main/weblog/trackback.php?id=95
مشاهده [ ۴۴۵۴ ] :: دنبالک [ ۱۱۵۹ ]
next top prev
دفتر يادها گفت و گوها درسها کتابها مقالات کارنامه
يکشنبه، ۳ شهريور ۱۳۸۱ / يكشنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۱
همه‌ی حقوق محفوظ است
Fallosafah.org— The Journals of M.S. Hanaee Kashani
Email: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org
Powered By DPost 0.9