درباره‌ی اهل قضاوت و اهل ارادت — فلُّ سَفَه
يكشنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۱ | 
Sunday, 29 January 2023 | 
شماره: ۷۴
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی
درج: پنجشنبه، ۱۵ تير ۱۳۸۵ | ۲:۱۳ ق ظ
آخرين ويرايش: پنجشنبه، ۱۵ تير ۱۳۸۵ | ۲:۱۶ ق ظ
موضوع: زندگی

  • درباره‌ی اهل قضاوت و اهل ارادت

با دوکس دوستی نمی‌کنم: اهل قضاوت و اهل ارادت. قاضی کسی است که کيفر دادن ديگران را دوست دارد. او همواره به دنبال «توهين» می‌گردد. هر سخن برای او «توهينی» در خود پنهان دارد، اگر از سر «ارادت» نباشد. و مريد کسی است که کسی نيست. او بزرگی خود را از مرادش دارد و از آنچه می‌پرستد. از همين رو، او «ايمان» می‌آورد و با هرچه ايمان او را بلرزاند می‌ستيزد. بيزارم از همه‌‌ی قاضيان و مريدان/مؤمنان.  آدرس دنبالک اين مطلب: http://www.fallosafah.org/main/weblog/trackback.php?id=74
مشاهده [ ۶۵۴۹ ] :: دنبالک [ ۱۰ ]
next top prev
دفتر يادها گفت و گوها درسها کتابها مقالات کارنامه
يکشنبه، ۳ شهريور ۱۳۸۱ / يكشنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۱
همه‌ی حقوق محفوظ است
Fallosafah.org— The Journals of M.S. Hanaee Kashani
Email: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org
Powered By DPost 0.9