تيم «نصف نيمه» — فلُّ سَفَه
يكشنبه، ۲ آبان ۱۴۰۰ | 
Saturday, 23 October 2021 | 
شماره: ۷۲
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی
درج: يكشنبه، ۲۱ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۰:۵۰ ب ظ
آخرين ويرايش: يكشنبه، ۲۱ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۰:۵۰ ب ظ
موضوع: زندگی

  • تيم «نصف نيمه»

خب گاهی برخی تعابير خوب با برخی موقعيتها جور درمی‌آيد. يکی از آنها تعبير «نصف نيمه» است که خوب بازی ايران را در امشب توصيف می‌کند. ولی از همه چيز گذشته بازی نيمه‌ی اول تيم ايران در تمام اين سی و چندسالی که دست کم من دارم فوتبال تماشا می‌کنم بی‌نظير بود. دست برانکو درد نکند که خيلی مرد نازنينی است.آدرس دنبالک اين مطلب: http://www.fallosafah.org/main/weblog/trackback.php?id=72
مشاهده [ ۳۸۵۲ ] :: دنبالک [ ۱۱۷۰ ]
next top prev
دفتر يادها گفت و گوها درسها کتابها مقالات کارنامه
يکشنبه، ۳ شهريور ۱۳۸۱ / يكشنبه، ۲ آبان ۱۴۰۰
همه‌ی حقوق محفوظ است
Fallosafah.org— The Journals of M.S. Hanaee Kashani
Email: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org
Powered By DPost 0.9