که نیستی است سرانجام هر کمال که هست! — فلُّ سَفَه
چهارشنبه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | 
Tuesday, 9 August 2022 | 
شماره: ۵۲۷
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی
درج: جمعه، ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ | ۷:۰۹ ب ظ
آخرين ويرايش: جمعه، ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ | ۷:۰۹ ب ظ
موضوع: زندگی و جامعه

  • که نیستی است سرانجام هر کمال که هست!

مرگ برای انسانی که در زندگی خود به شایستگی و بردباری و خویشتنداری و دانشوری زیسته است و شرافت خود را به زر و زور نفروخته است و جامه تزویر بر تن نکرده است رهایی و آزادی است. آزاد شدن از بند زیستن در جامعه‌ای که در آن سفله و فرومایه بر صدر نشیند و جاهل قدر بیند حتی به بهای مرگ رویاروی نیز ارزش دارد، تا چه رسد که شخص به استواری و پایداری چون کوه در برابر همه ستم‌ها ایستاده باشد و عمری را به رنج و دشواری سر کرده باشد و به فرجام به نیستی آری گفته باشد. درگذشت استاد دانشور دکتر محمدرضا باطنی را به بازماندگان ایشان و اهل دانش و فرهنگ تسلیت می‌گویم و برای ایشان شادی روح و روان و بلندی یاد و نام آرزو می‌کنم.  

 
@fallosafahmshk


آدرس دنبالک اين مطلب: http://www.fallosafah.org/main/weblog/trackback.php?id=527
مشاهده [ ۸۶۷ ] :: دنبالک [ ۰ ]
next top prev
دفتر يادها گفت و گوها درسها کتابها مقالات کارنامه
يکشنبه، ۳ شهريور ۱۳۸۱ / چهارشنبه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
همه‌ی حقوق محفوظ است
Fallosafah.org— The Journals of M.S. Hanaee Kashani
Email: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org
Powered By DPost 0.9