روشنفکر کیست؟: سنت روشنفکری در ایران — فلُّ سَفَه
يكشنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | 
Saturday, 3 December 2022 | 
شماره: ۵۲۶
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی
درج: جمعه، ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ | ۱۰:۵۷ ب ظ
آخرين ويرايش: جمعه، ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۳ ب ظ
موضوع: فلسفه

  • روشنفکر کیست؟: سنت روشنفکری در ایران

از این مصاحبه حدود ۱۷ سال می‌گذرد. در آن سال‌ها مجموعه مقالاتی تدارک دیدم برای روشن کردن مفهوم «روشنفکر». گمان می‌کنم هنوز لازم باشد که این اصطلاح و مفهوم باز روشن شود. امیدوارم در آینده‌ای نزدیک این کار ناتمام را نیز تمام کنم. این مصاحبه در تارنمای قدیم من هست:

https://fallosafah.org/old/Intellectuals_Interview.htm

@fallosafahmshkآدرس دنبالک اين مطلب: http://www.fallosafah.org/main/weblog/trackback.php?id=526
مشاهده [ ۹۹۰ ] :: دنبالک [ ۰ ]
next top prev
دفتر يادها گفت و گوها درسها کتابها مقالات کارنامه
يکشنبه، ۳ شهريور ۱۳۸۱ / يكشنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۱
همه‌ی حقوق محفوظ است
Fallosafah.org— The Journals of M.S. Hanaee Kashani
Email: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org
Powered By DPost 0.9