گفتن حقیقت بدون افشای دروغ‌ها — فلُّ سَفَه
يكشنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | 
Saturday, 3 December 2022 | 
شماره: ۵۲۳
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی
درج: چهارشنبه، ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ | ۴:۲۸ ب ظ
آخرين ويرايش: چهارشنبه، ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ | ۴:۲۸ ب ظ
موضوع: سیاست

  • گفتن حقیقت بدون افشای دروغ‌ها

چامسکی می‌گوید: «مسئولیت روشنفکران گفتن حقیقت و افشای دروغ‌هاست». اما می‌توان حقایقی را گفت بی‌آنکه دروغ‌هایی را افشا کرد. کار دشوار، کار پرخطر، گفتن حقیقت نیست، افشای دروغ‌هاست. سلاخی روشنفکران در امریکای لاتین و خاورمیانه گواه این مدعاست.


@fallosafahmshk


آدرس دنبالک اين مطلب: http://www.fallosafah.org/main/weblog/trackback.php?id=523
مشاهده [ ۸۴۰ ] :: دنبالک [ ۰ ]
next top prev
دفتر يادها گفت و گوها درسها کتابها مقالات کارنامه
يکشنبه، ۳ شهريور ۱۳۸۱ / يكشنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۱
همه‌ی حقوق محفوظ است
Fallosafah.org— The Journals of M.S. Hanaee Kashani
Email: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org
Powered By DPost 0.9