مقاله‌ای از هانا آرنت — فلُّ سَفَه
يكشنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | 
Saturday, 3 December 2022 | 
شماره: ۴۸
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی
درج: شنبه، ۲۶ آذر ۱۳۸۴ | ۱۲:۴۶ ق ظ
آخرين ويرايش: شنبه، ۲۶ آذر ۱۳۸۴ | ۱۲:۴۶ ق ظ
موضوع: فلسفه

  • مقاله‌ای از هانا آرنت

امشب ترجمه‌‌ی مقاله‌‌ای خواندنی از هانا آرنت را که چندی پيش در فصلنامه‌ی «اشراق» منتشر شد در بخش «مقالات» سايت گذاشتم. عنوان اين مقاله چنين است: «دين و سياست». شرح درباره‌ی آن شايد وقتی ديگر.آدرس دنبالک اين مطلب: http://www.fallosafah.org/main/weblog/trackback.php?id=48
مشاهده [ ۳۶۹۱ ] :: دنبالک [ ۴۲۰۰ ]
next top prev
دفتر يادها گفت و گوها درسها کتابها مقالات کارنامه
يکشنبه، ۳ شهريور ۱۳۸۱ / يكشنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۱
همه‌ی حقوق محفوظ است
Fallosafah.org— The Journals of M.S. Hanaee Kashani
Email: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org
Powered By DPost 0.9