انقلاب، بخت، و رهبران: انقلاب چگونه موفق می‌شود؟ — فلُّ سَفَه
يكشنبه، ۲ آبان ۱۴۰۰ | 
Saturday, 23 October 2021 | 
شماره: ۴۱۰
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی
درج: سه شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ | ۶:۰۸ ب ظ
آخرين ويرايش: سه شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ | ۹:۱۶ ب ظ
موضوع: سیاست

Rebellion to tyrants is obedience to god

«شورش بر خودکامگان اطاعت از خداست». بنجامین فرانکلین

Benjamin Franklin


  • انقلاب، بخت، و رهبران: انقلاب چگونه موفق می‌شود؟

آغاز «انقلاب» سیاسی در جهان جدید، در قرن هجدهم، و از امریکا بود و پس از آن بود که ‏اندیشۀ «انقلاب» به دیگر نقاط جهان صادر شد. فرانسوی‌ها از امریکایی‌ها الهام گرفتند و ‏انقلاب‌های بعدی اروپا از انقلاب فرانسه. اما آنچه امروز تاریخ بدان گواهی می‌دهد این است ‏که تنها انقلاب واقعی و پربرکت در جهان جدید از آن امریکایی‌ها بوده است و تمامی تقلیدهای ‏دیگر از آن کم و بیش شکست خورده‌اند. در پاسخ به این پرسش که چرا انقلاب امریکا پیروز ‏شد و انقلاب‌های دیگر کم و بیش شکست خوردند، پاسخ‌هایی داده‌اند، اما هانا آرنت پاسخ داده ‏است: رهبرانش. رهبران انقلاب امریکا با همۀ رهبرانی که ما در انقلاب‌های دیگر شناخته‌ایم ‏فرق داشته‌اند. اما «رهبر» خوب از کجا می‌شود یافت؟ این دیگر از «بخت» خوش است. ‏برای «انقلاب» هم شاید مانند هرچیز دیگر باید «بخت» مساعد داشت. شاید همین است که ‏‏«انقلاب» را این‌قدر خطرناک می‌کند. چیزی که سرنوشتش به دست بخت باشد، هرگز به ‏مخاطره‌اش نمی‌ارزد! درس‌های زیر دربارۀ انقلاب امریکا آموزنده است.‏

دربارۀ جورج واشنگتن:

‏This lecture focuses on George Washington and the combined ‎qualities that made him a key figure in Revolutionary America, ‎arguing that the most crucial reason for his success as a national ‎leader was that he proved repeatedly that he could be trusted ‎with power— a vital quality in a nation fearful of the collapse of ‎republican governance at the hands of a tyrant.‎‏ ‏

 آدرس دنبالک اين مطلب: http://www.fallosafah.org/main/weblog/trackback.php?id=410
مشاهده [ ۳۰۹۳ ] :: دنبالک [ ۰ ]
next top prev
دفتر يادها گفت و گوها درسها کتابها مقالات کارنامه
يکشنبه، ۳ شهريور ۱۳۸۱ / يكشنبه، ۲ آبان ۱۴۰۰
همه‌ی حقوق محفوظ است
Fallosafah.org— The Journals of M.S. Hanaee Kashani
Email: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org
Powered By DPost 0.9