پنجشنبه، ۹ تير ۱۴۰۱ | 
Wednesday, 29 June 2022 | 
• برای دسترسی به بایگانی سايت قدیمی فلُّ سَفَه اينجا کليک کنيد.
• برای دسترسی به بایگانی روزانه بخش روزنامه اينجا کليک کنيد.
• برای دسترسی به بایگانی زمانی بخش روزنامه اينجا کليک کنيد.
• برای دسترسی به نسخه RSS بخش روزنامه اينجا کليک کنيد.

موضوع:    
اول<

۱۵

۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵>آخر

: صفحه


شماره: ۵۲۷
درج: جمعه، ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ | ۷:۰۹ ب ظ
آخرين ويرايش: جمعه، ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ | ۷:۰۹ ب ظ
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی

  • که نیستی است سرانجام هر کمال که هست!

مرگ برای انسانی که در زندگی خود به شایستگی و بردباری و خویشتنداری و دانشوری زیسته است و شرافت خود را به زر و زور نفروخته است و جامه تزویر بر تن نکرده است رهایی و آزادی است. آزاد شدن از بند زیستن در جامعه‌ای که در آن سفله و فرومایه بر صدر نشیند و جاهل قدر بیند حتی به بهای مرگ رویاروی نیز ارزش دارد، تا چه رسد که شخص به استواری و پایداری چون کوه در برابر همه ستم‌ها ایستاده باشد و عمری را به رنج و دشواری سر کرده باشد و به فرجام به نیستی آری گفته باشد. درگذشت استاد دانشور دکتر محمدرضا باطنی را به بازماندگان ایشان و اهل دانش و فرهنگ تسلیت می‌گویم و برای ایشان شادی روح و روان و بلندی یاد و نام آرزو می‌کنم.  

 
@fallosafahmshk

۰

شماره: ۵۲۶
درج: جمعه، ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ | ۶:۵۷ ب ظ
آخرين ويرايش: جمعه، ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ | ۷:۱۳ ب ظ
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی

  • روشنفکر کیست؟: سنت روشنفکری در ایران

از این مصاحبه  حدود ۱۷ سال می‌گذرد. در آن سال‌ها مجموعه مقالاتی تدارک دیدم برای روشن کردن مفهوم «روشنفکر». گمان می‌کنم هنوز لازم باشد که این اصطلاح و مفهوم باز روشن شود. امیدوارم در آینده‌ای نزدیک این کار ناتمام را نیز تمام کنم. این مصاحبه در تارنمای قدیم من هست:


https://fallosafah.org/old/Intellectuals_Interview.htm

@fallosafahmshk

۰

شماره: ۵۲۵
درج: جمعه، ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ | ۶:۴۸ ب ظ
آخرين ويرايش: جمعه، ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ | ۶:۵۳ ب ظ
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی

  • خر و فیلسوف

خر و فیلسوف را می‌توان از جهتی مقایسه کرد، وقتی که هردو بخواهند کاری را انجام دهند که در توان‌شان نیست. فلسفه نقادی کانت برای همین پدید آمد که نخست توانایی خود را بشناسیم. نیچه فلسفه کانت را به نتیجه تراژیک آن می‌رساند. اما برای این ستایشگر تراژدی شاید تمامی ارزش آدمی همین بار باشد. آیا دیوانه حافظ همان خر/فیلسوف نیچه نیست؟

آسمان بار امانت نتوانست کشید

قرعه فال به نام من دیوانه زدند


@fallosafahmshk

۰

شماره: ۵۲۴
درج: پنجشنبه، ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ | ۷:۲۶ ب ظ
آخرين ويرايش: پنجشنبه، ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ | ۷:۲۹ ب ظ
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی

  • روشنفکران: «پیامبران دروغین» یا «پیامبران راستین»؟

 چامسکی دربارهٔ روشنفکران گفته است: «اکثر روشنفکران پیامبران دروغین‌اند و چاپلوسان دربار [زر و زور]. پیامبران راستین استثنایند و با آنان بد رفتار می‌شود. این را که با آنان چقدر بد رفتار شود جامعه تعیین می‌کند. مانند رفتاری که در اروپای شرقی با روشنفکران شد. در آنجا با آنان بسیار بد رفتار کردند. اما در امریکای لاتین [و من می‌افزایم: و نیز خاورمیانه] روشنفکران را سلاخی کردند».  


۰

شماره: ۵۲۳
درج: چهارشنبه، ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۸ ب ظ
آخرين ويرايش: چهارشنبه، ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۸ ب ظ
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی

  • گفتن حقیقت بدون افشای دروغ‌ها

چامسکی می‌گوید: «مسئولیت روشنفکران گفتن حقیقت و افشای دروغ‌هاست». اما می‌توان حقایقی را گفت بی‌آنکه دروغ‌هایی را افشا کرد.  کار دشوار، کار پرخطر، گفتن حقیقت نیست، افشای دروغ‌هاست. سلاخی روشنفکران در امریکای لاتین و خاورمیانه گواه این مدعاست.


@fallosafahmshk

۰

اول<

۱۵

۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵>آخر

: صفحه

top
دفتر يادها گفت و گوها درسها کتابها مقالات کارنامه
يکشنبه، ۳ شهريور ۱۳۸۱ / پنجشنبه، ۹ تير ۱۴۰۱
همه‌ی حقوق محفوظ است
Fallosafah.org— The Journals of M.S. Hanaee Kashani
Email: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org
Powered By DPost 0.9