جمعه، ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | 
Friday, 9 June 2023 | 
روزنامه‌ها دفتريادها گفت و گوها درسها کتابها مقالات کارنامه
 جستجو  بایگانی روزنامه‌ها 
چهارشنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | ۳:۵۴ ب ظ
Wednesday, 31 May 2023 | 07:24 AM
  • «لطف» چیست؟ «فیض» چیست؟ «عنایت» چیست؟

«لطف» و «فیض» دو اصطلاح در علم کلام و تصوّف و عرفان نظری و فلسفه در جهان اسلام است که مترجمان فارسی کتاب مقدّس در عصر جدید، و  به پیروی از آنها، استادان دانشگاهی و حوزوی در رشتهٔ علم کلام و دیگر نویسندگان و مترجمان نامتخصص کتاب‌های کلامی و فلسفی در خداشناسی مسیحی، آنها را به یکدیگر آمیخته و با هم اشتباه کرده‌اند، تو گویی این دو به یک معنایند یا حتی مترادف‌اند. اما چنین نیست. «لطف» (“χάρις”/“charis”) اصطلاحی صرفاً خداشناختی در مسیحیت است، و حال آنکه «فیض»  (“άπορροὴ”/“aporrhoe”)، در اصل، اصطلاحی در جهان‌شناسی و هستی‌شناسیِ فلسفی است که از راه ترجمهٔ آثار فلسفهٔ نوافلاطونی به جهان اسلام وارد شده است، و در تصوّف و عرفان نظری نیز جذب شده است و به معنای «بخشش» یا «جود» نیز به کار رفته‌ است. مترجمان فارسی‌زبان و فارسی‌دان کتاب مقدّس در قرن نوزدهم شاید به دلیل همنشینی «لطف» و «فیض» در آثار ادبی و صوفیانهٔ فارسی، و معنای ضمنی «بخشش» و «دهش» در هردو، در ترجمهٔ واژهٔ عبری «خن» یا یونانی “χάρις”/“charis” یا واژهٔ انگلیسی ـ فرانسوی “grace” به «فیض» (“emanation”)  مرتکب اشتباهی ویرانگر شدند و این اشتباه تا امروز در بسیاری از آثار فارسی در خصوص خداشناسی مسیحی، از ترجمه تا تألیف، حاضر است تا جایی که یا برخی همچون داریوش آشوری و دیگران «فیض» را یکی از برابرنهاده‌های “grace” می‌شمارند و می‌آورند، دو واژه‌ای که چنان‌که خواهد آمد، هیچ گونه ارتباط لغوی و ریشه‌شناختی و مفهومی در زبان‌های اروپایی و حتی عربی با یکدیگر ندارند، یا کسانی همچون بهاءالدین خرمشاهی آن را در متنی واحد هم به «عنایت» ترجمه می‌کنند و هم به «لطف»، یا همچون میرشمس‌الدین ادیب سلطانی «قلمرو/پادشاهی لطف» را به «پادشاهی مهر»، یا برخی دیگر، همچون صالح نجفی، این سخن حیرت‌انگیز و یاوه را بر زبان می‌آورند که «... در تئولوژی مسيحی به آن فيض می‌گويند و در سنّت ما لطف خوانده می‌شود» (!؟). اما از همه تأسف‌برانگیزتر این است که کسانی با عنوان دانش‌آموختگان دانشگاهی یا حوزوی در علم کلام در این باره مقالهٔ به اصطلاح علمی ـ پژوهشی نیز می‌نویسند!؟ و کسانی دیگر از همین اهل حوزه این تعبیر نادرست را در برگردان به زبان عربی باز «فیض» ترجمه می‌کنند، بی‌آنکه بدانند یا بخواهند بدانند که خود عرب‌های مسیحی یا غیرمسیحی امروز چه چیزی بدان می‌گویند!؟ در پژوهش زیر بحثی می‌کنم در اینکه «لطف» (“grace”) چیست؟ و «فیض» (“emanation”) چیست؟ و «عنایت» (“providence”) چیست؟ و چرا ترجمهٔ کلمهٔ انگلیسی ـ فرانسوی “grace” یا دیگر برابرنهاده‌های آن در دیگر زبان‌های اروپایی به «فیض» و همچنین برابرنهادهٔ دیگر آن «عنایت» نادرست است و چرا با اینکه «لطف» (“grace”/“favour”) و «فیض» (“emanation”) و «عنایت» (“providence”) هرسه عربی‌اند، مترجمان و نویسندگان و خداشناسان/متکلمان/علمای لاهوت مسیحی امروز عرب در برابر “grace” از کلمهٔ قرآنی «نعمة» استفاده می‌کنند، و نه «لطف» یا «فیض» و «عنایت». در پایان نیز گزارشی می‌دهم از ترجمه‌های «فضل» (“favour”) و «نعمة» (“grace”) در ترجمه‌های فارسی و انگلیسی قرآن و مقایسهٔ کاربرد «لطف» و «فیض» و «عنایت» در دیوان حافظ و تفاوت این مفاهیم در تصوّف و عرفان و علم کلام و فلسفه و زبان عادی.

واژگان کلیدی: لطف، فیض، عنایت، نعمة، فضل، داریوش آشوری، پیروز سیّار، صالح نجفی، حسین واله، محمد حسین طاهری، رضا یعقوبی، بهاءالدین خرمشاهی، میرشمس‌الدین ادیب سلطانی، مهدی خلجی، افلوطین، قاضی عبدالجبار معتزلی، حافظ، علم کلام، تصوّف، عرفان، فلسفه، ترجمه، نظریهٔ ترجمه 

 در صورت تمایل به خواندن تمامی متن آن را می‌توانید از کانال تلگرام من یا  آکادمیا بردارید. 

تلگرام: fallosafahmshk@

آکادمیا: https://sbu-ir.academia.edu/Sahaka

۰
چهارشنبه، ۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ | ۸:۴۷ ب ظ
Wednesday, 26 April 2023 | 12:17 PM
  • بحث فوکو از ارتباط فاشیسم با استالینیسم: دو برادر

(1) Foucault proposes that the question of power emerges in the wake of fascism and Stalinism, which he treats as both singular but as tied to “a whole series of mechanisms that already existed within social and political systems” (189).  That is, movements now challenge “this overproduction of power that Stalinism and fascism clearly manifested in its stark and monstrous state” (189).  The emphasis on Stalinism and fascism corresponds to the lectures that bookend Society must be Defended a few years prior, where Foucault begins by critiquing “totalitarian” discourses in the form of orthodox Marxism and closes with an analysis of state racism (exemplified by the Nazis) as a form of biopower.  So too, at the beginning of SMD, he refers to some of the same movements – anti-psychiatry, the recovery of “subjugated knowledges” that are the examples in the Tokyo lecture.

۰
دوشنبه، ۴ ارديبهشت ۱۴۰۲ | ۱۲:۱۱ ق ظ
Sunday, 23 April 2023 | 03:41 PM
  • تفاوت «انتقاد» (criticism) و «نقد» (critique) در زبان انگلیسی

پیشینیان یا قدما کتاب‌هایی داشتند به نام «آداب» که در آن روش‌ها و هنجارها و مفاهیم هر کاری را مطابق با خرد/حکمت و پسند و رسم زمانهٔ خود شرح می‌دادند، از آن جمله بود: «آداب المعلمین و المتعلمین»، در اینکه آموزگاران و دانش‌آموزان چگونه باید رفتار کنند. در اینکه آموزش و یادگیری همچون هر کار دیگری از جمله خوردن و پوشیدن خود نیازمند «آداب» است شکی نیست، اما گویا به برکت «انقلاب اسلامی ایران» و برافتادن هرگونه «آداب» و «رسم و رسومی» ما نه تنها «آداب» تمدن و «رسم و رسوم» قدیم یا سنّت سنجیده و حکیمانهٔ ایرانی – اسلامی در کارها را از یاد برده‌ایم، بلکه «آداب» و «رسم و رسوم» جدید غربی را هم نیاموخته‌ایم و امروز هرچیزی را به نام «نقد» روا می‌شمریم، از جمله دروغ و افترا و تحریف! 

۰
search fallosafah.org search the web
Google MSN AlltheWeb
Yahoo AltaVista Parseek
روزنامه‌ها دفتر يادها گفت و گوها درسها کتابها مقالات کارنامه
يکشنبه، ۳ شهريور ۱۳۸۱ / جمعه، ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
همه‌ی حقوق محفوظ است
Fallosafah.org— The Journals of M.S. Hanaee Kashani
Email: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org
Powered By DPost 0.9